Remedial Teaching

Elke leerling met een leerprobleem kan terecht. Zowel basisschoolleerlingen als leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Tijdens een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en bespreken we de achterliggende problematiek. Afhankelijk van de gegevens die er over de leerling zijn, zal ik al dan niet een aanvullend onderzoek voorstellen. In eerste instantie maak ik zoveel mogelijk gebruik van alle gegevens die al door de school verzameld zijn en van mijn eigen observaties tijdens het werken met de leerling.

Als helder is wat de oorzaak is van het leerprobleem of de achterstand die de leerling heeft opgelopen, maak ik een begeleidingsvoorstel. Meestal zal ik voorstellen om eens in de week een uur met de leerling te werken. Het kan ook zijn dat het effectiever is om tijdelijk twee keer per week af te spreken. Een en ander gaat in open overleg met leerling, ouders en school. Het is mogelijk om in mijn eigen praktijk de leerling te begeleiden. Als de school waar uw kind onderwijs volgt faciliteiten heeft om in de school te werken, kan dat ook. Dan kom ik naar de school van uw kind en werk binnen de school.

Voor de begeleiding van leerlingen gebruik ik naast mijn eigen observatie van de leerling zoveel mogelijk toegepast materiaal. Ik maak graag gebruik van verschillende computerprogramma’s en afwisselende andere vormen van werken. Enerzijds is afwisseling belangrijk, anderszijds is structuur in het aanbod van belang, om de leerling een overzichtelijke eenduidige manier van werken te laten ontwikkelen. Elke 8 tot 12 weken verzorg ik een korte evaluatie die met de ouders en eventueel school wordt besproken. Aan de hand van de evaluatie wordt het begeleidingstraject voor de volgende periode van 8 tot 12 weken afgesproken.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com